PÁLYÁZATOK

KFI_16-1-2017-0020

KFI_16-1-2017-0020

Pályába épített vasúti rezgésdiagnosztikai mérőrendszerek kutatása.

  • Kedvezményezettek és a támogatás összege: evopro Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.
  • Cégjegyzék szám/ nyilvántartási szám: 01 09 991414
  • Adóazonosító szám: 24120614-2-43
  • Szerződő azonosító: KFI_16-1-2017-0020
  • Támogatás összege: A Projekt megvalósításához a Támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 129 198 452 Ft (azaz százhuszonkilencmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenkettő forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A projekt tartalmának bemutatása:

A kutatás eredménye egy integrált vasúti diagnosztikai rendszer terve és prototípusa a vasúti pálya és az elhaladó járművek kerekei állapotának monitorozása. A rendszer rezgésdiagnosztikai jelek feldolgozására alkalmas sínre szerelhető érzékelő modulok, terepi adatgyűjtő állomás, központi adatbázis, kiszolgáló szerver és a visszajelentőhelyekre telepített szoftverek alkotják. A mérőendszer alkalmas síntörések detektálására, a pálya függőleges mozgásának mérésére, a sínben ébredő hosszirányú feszültség és a belső hőmérséklet mérésére valamint kerékdiagnosztikai tengelyszámlálásra. A mérőeszközzel csökkenthető a vasúti balesetek kockázata, a kisiklások gyakorisága és a helyreállításokkal járó költség. A rendszer alkalmas a megelőző pálya- és járműkarbantartás ütemezéséhez, amely szintén költség-megtakarítást biztosít.