PÁLYÁZATOK

KFI_16-1-2017-0020

KFI_16-1-2017-0020

Pályába épített vasúti rezgésdiagnosztikai mérőrendszerek kutatása.

  • Kedvezményezettek és a támogatás összege: evopro Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.
  • Cégjegyzék szám/ nyilvántartási szám: 01 09 991414
  • Adóazonosító szám: 24120614-2-43
  • Szerződő azonosító: KFI_16-1-2017-0020
  • Támogatás összege: A Projekt megvalósításához a Támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 129 198 452 Ft (azaz százhuszonkilencmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenkettő forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az evopro Innovation Kft a KFI_16-1-2017-0020 projekt keretén belül a tervezett határidőre sikeresen kifejlesztette a következő, vasúti alkalmazásra szánt termékeket:

  • eRVM: pályamenti (wayside) rezgésdiagnosztikai rendszer
  • eVSM: fedélzeti (onboard) rezgésdiagnosztikai mérésadatgyűjtő rendszer
  • eRTM: pályamenti sínhőrmérséklet monitorozó rendszer

Az eRVM, eRTM eszközök alkalmasak vasúti sínre szerelést követően a pálya függőleges mozgásának mérésére, tengelyszámlálásra, kerékhibadetekcióra és a sín belső hőmérsékletének mérésére. Az eVSM onboard berendezés GPS egységgel kiegészítve a pontszerű sínhibákat, síntöréseket és a pálya egyéb geometriai paramétereit rendkívül nagy pontossággal képes mérni. Az egyes diagnosztikai rendszerek az érzékelők mellett terepi adatgyűjtő állomásokkal lettek kiegészítve melyek a mért értékeket központi adatbázisba továbbítják további elemzések és adatfeldolgozás céljából.